Opptak av båter og vinteropplag

Fellesheising for opptak av båter blir 5. oktober kl. 08.00.

Vi har de siste årene hatt stor pågang av medlemmer som ønsker vinteropplag av båter i havna.

Grunnet begrenset kapasitet er styret derfor avhengig av å planlegge plassering av båter nøye. Alle som ønsker å plassere båten på foreningens område i vinter må derfor skrive seg på liste som henger på oppslagstavlen. Tilsvarende gjelder også for de som ønsker å benytte seg av tilbudet om felles heising.

Frist for påmelding er satt til 16. september. De som ikke skriver seg på listen, kan ikke påregne å få opplag i havna.

For de som ikke skal benytte seg av tilbudet med fellesheising, men bruker henger etc, vil det være organiserte dager hvor havnesjef/styret er tilstede for å koordinere plassering. Det vil på disse dagene også være sjåfør på traktor for de som ønsker å benytte denne. N.B. Det vil ikke være mulig å plassere båter for vinteropplag i havna på andre datoer. Dette gjelder alle, også de som av ulike årsaker velger å heise båten for vinteropplag i havna utenom fellesheisingen. Dette av planleggingsmessige hensyn, slik at vi sikrer at flest mulig kan få plass til båten sin i vinteropplag i havna.

Her er oversikt over de dager vi er til stede for å koordinere plassering av båter.

Tir 17/9 kl. 18:00- 20:00

Tir 24/9 kl. 18:00-20:00

Lør 28/9 kl. 10.00-14.00

Tir 01/10 kl. 18:00-20:00

Tir 08/10 kl. 18:00-20:00

Lør 12/10 kl. 10:00-14:00.

Dato for fellesheising er altså satt til lørdag 5. oktober.

Havnesjefen

Ledige båtplasser

Ledige båtplasser

Vikodden båteierforening har ledige båtplasser!

Pirene begynner å fylle seg opp, og det lønner seg å være rask om man ønsker båtplass denne sesongen. Båtplasser tildeles ut fra kapasitet, og etter behov vil ansiennitet benyttes. Det vil ikke bli tildelt båtplasser til nye medlemmer før etter 18. april.

Ta kontakt med havnesjef på e-post: post@vikodden.com, eller send inn din søknad allerede i dag via fliken Søknad

Sommerlagring av opplagshengere

Sommerlagring av opplagshengere

De som ønsker å benytte seg av ordningen med sommerlagring av opplagshengere, må snarest merke henger i henhold til gjeldende merkeordning. Foreningen har produsert egne merker, som hentes i havna.

Se forøvrig info om merkeordningen i havna.