Fellesheising – NY INFO

LØRDAG 11. JUNI

Vannstanden i Mjøsa har vært mye omtalt dette året. Dette har
naturligvis resultert i at det er/har vært vanskelig å fastslå en dato
for fellesheising. Med de nye prognosene, så har vi som mål å heise
Lørdag 11 juni, med en reservasjon også 4 juni, om det skulle mye
nedbør. Vi kommer selvfølgelig med en oppdatering på vår facebook-side
når det nærmer seg 4 juni. Vi ser helst at medlemmer som ikke følger med
på vår facebook-side, har båtene sine klare for heising 4 juni,
uavhengig av om det blir 4 juni eller 11 juni.

STYRET.