OBS NY DATO! Fellesheising Våren 2020

Etter oppdaterte prognoser fra GLB blir det heising lørdag 30.05.20

Vi må ta forbehold om at det er nok vann til heising, alternativt så kan det bli heising helgen etter.

Årets heising vil bli med restriksjoner i hht. smittevernstiltakene.  Båteier kan kun stille 2 personer ved heising.  Styret bistår heisingen.

Kostnaden for heising gjøres opp med kasserer heisedagen og vi ber om at det benyttes Vipps.

Minner om at firmaet Byservice A/S kan ta i mot hengere for sommer-opplag.  Se eget oppslag.

Etter 06.06.2020 skal alt av opplagsutstyr og hengere være fjernet fra havneområdet, henviser til Havnereglementet § 11 og muligheten for utskrivelse av gebyr.

Havnesjefen

Corona og smittevern

Corona og smittevern

HENVISER TIL HELSEDIREKTORATET TILTAK

Regjeringen har i forbindelse med Corona-pandemien
gitt veiledning og restriksjoner i forbindelse med
samlinger.

I forbindelse med gitte tiltak har Vikodden
Båteierforening fattet følgende vedtak:
-Klubbhuset med tilhørende fasiliteter slik som wc og
sanitæranlegg stenges ned inntil videre.
-Det er ikke ønskelig med ansamlinger på
havneområdet eller terrasse utover 5 stk.
-Alle brukere av området forplikter seg til å etterleve de
anbefalinger og tiltak gitt av Helsemyndigheter og
Kommuneoverlegen i Gjøvik.


Varigheten av stengning, vil følgelig være så lenge som
Regjeringen pålegger.

Merking av båt i vinterlagring.

Styret minner om at båter i opplag skal merkes synlig med eiers navn og
telefonnummer.
Ref havnereglementet §2

Det er mange som ennå ikke har gjort dette. Vi minner derfor at gebyr
for manglende merking er av årsmøtet satt til kr. 500.-

Ledige båtplasser

Ledige båtplasser

Vikodden båteierforening har ledige båtplasser!

Pirene begynner å fylle seg opp, og det lønner seg å være rask om man ønsker båtplass denne sesongen. Båtplasser tildeles ut fra kapasitet, og etter behov vil ansiennitet benyttes. Det vil ikke bli tildelt båtplasser til nye medlemmer før etter 18. april.

Ta kontakt med havnesjef på e-post: post@vikodden.com, eller send inn din søknad allerede i dag via fliken Søknad