Frist for opprydding 6. juni

Styret minner om frist for å rydde opp og kjøre bort opplagsutstyr, herunder også hengere, som er plassert i havneområdet. Alt dette skal være ryddet innen 6. juni.

Ønsker du å benytte deg av foreningens sommeropplagstilbud av båthengere, må hengeren merkes med rød merkelapp snarest. Merkemateriell fås ved henvendelse til havnekontoret.

Øvrige hengere og materiell må også merkes. Benytt hvite merkelapper dersom de ikke skal betjenes av sommeropplagsordningen.

Det forutsettes samtidig at samtlige båter som står i opplag i havna er sjøsatt innen 6. juni.

Dugnader vår 2017

Dugnadslister er sendt ut per post, og forhåpentligvis mottatt av våre medlemmer. Dersom du ikke er satt opp på dugnad denne gangen, kan du bli innkalt til høsten eller til neste år. Oppstart for dugnader er 4. mai og så holder det på fram til 24. mai.

Tidspunkter for dugnad:
Ukedager kl. 18.00-21.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Søndag: kl. 11.00-15.00

 

Bytte av dugnadsdag kan gjøres innbyrdes. Det er den som opprinnelig er satt opp på dugnad, som er ansvarlig for at noen møter. Et evt. gebyr for manglende oppmøte sendes den som opprinnelig er satt opp.

Ledige båtplasser

Ledige båtplasser

Vikodden båteierforening har ledige båtplasser!

Pirene begynner å fylle seg opp, og det lønner seg å være rask om man ønsker båtplass denne sesongen. Båtplasser tildeles ut fra kapasitet, og etter behov vil ansiennitet benyttes. Det vil ikke bli tildelt båtplasser til nye medlemmer før etter 18. april.

Ta kontakt med havnesjef på e-post: post@vikodden.com, eller send inn din søknad allerede i dag via fliken Søknad

Sommerlagring av opplagshengere

Sommerlagring av opplagshengere

De som ønsker å benytte seg av ordningen med sommerlagring av opplagshengere, må snarest merke henger i henhold til gjeldende merkeordning. Foreningen har produsert egne merker, som hentes i havna. Se forøvrig info om merkeordningen i havna. Les videre