Ettersyn av båter i vinteropplag

Grunnet store snømengder denne vinteren, ber vi dere som har båten stående i vinteropplag i havna om å sørge for tilstrekkelig tilsyn og om å utføre nødvendige tiltak for å ta vare på eget og andres utstyr.

Årsmøte 2018 – NY DATO

OBS! ENDRET DATO

Styret ønsker å forhåndsmelde at foreningens årsmøte blir avholdt 19. februar 2018. Saker som ønskes behandlet bes oversendt styret senest 12. februar.

Faktura Vinteropplag og fellesheising

Styret ønsker å informere om at fakturaer for vinteropplag og deltakelse på fellesheising sendes ut i disse dager. Disse har forfall før nyttår. På samme faktura viderefaktureres transport og sommeropplag av hengere, for de som har benyttet seg av den ordningen.

Vi ønsker alle medlemmer ei fin førjulstid!

Ledige båtplasser

Ledige båtplasser

Vikodden båteierforening har ledige båtplasser! Pirene begynner å fylle seg opp, og det lønner seg å være rask om man ønsker båtplass denne sesongen. Båtplasser tildeles ut fra kapasitet, og etter behov vil ansiennitet benyttes. Det vil ikke bli tildelt båtplasser til nye medlemmer før etter 18. april. Ta kontakt med havnesjef på e-post: post@vikodden.com,… Les videre

Sommerlagring av opplagshengere

Sommerlagring av opplagshengere

De som ønsker å benytte seg av ordningen med sommerlagring av opplagshengere, må snarest merke henger i henhold til gjeldende merkeordning. Foreningen har produsert egne merker, som hentes i havna. Se forøvrig info om merkeordningen i havna. Les videre