Årsmøte 2023

De som ønsker kopi av årsmøteprotokollen kan få den ved å rette en
forespørsel til post@vikodden.com.