Corona og smittevern

Corona og smittevern

HENVISER TIL HELSEDIREKTORATET TILTAK

Regjeringen har i forbindelse med Corona-pandemien
gitt veiledning og restriksjoner i forbindelse med
samlinger.

I forbindelse med gitte tiltak har Vikodden
Båteierforening fattet følgende vedtak:
-Klubbhuset med tilhørende fasiliteter slik som wc og
sanitæranlegg stenges ned inntil videre.
-Det er ikke ønskelig med ansamlinger på
havneområdet eller terrasse utover 5 stk.
-Alle brukere av området forplikter seg til å etterleve de
anbefalinger og tiltak gitt av Helsemyndigheter og
Kommuneoverlegen i Gjøvik.


Varigheten av stengning, vil følgelig være så lenge som
Regjeringen pålegger.