Ettersyn av båter i vinteropplag

Grunnet store snømengder denne vinteren, ber vi dere som har båten stående i vinteropplag i havna om å sørge for tilstrekkelig tilsyn og om å utføre nødvendige tiltak for å ta vare på eget og andres utstyr.