Opptak av båter og vinteropplag

Det nærmer seg høst, og opptak av båt. Vi har de siste årene hatt stor pågang av medlemmer som ønsker vinteropplag av båter i havna.

Grunnet begrenset kapasitet er styret derfor avhengig av å planlegge plassering av båter nøye. Alle som ønsker å plassere båten på foreningens område i vinter må derfor skrive seg på liste som henger på oppslagstavlen. Tilsvarende gjelder også for de som ønsker å benytte seg av tilbudet om felles heising.

Frist for påmelding er satt til 15. september. De som ikke skriver seg på listen, kan ikke påregne å få opplag i havna.

For de som ikke skal benytte seg av tilbudet med fellesheising, men bruker henger etc, vil det være organiserte dager hvor havnesjef/styret er tilstede for å koordinere plassering. Det vil på disse dagene også være sjåfør på traktor for de som ønsker å benytte denne. N.B. Det vil ikke være mulig å plassere båter for vinteropplag i havna på andre datoer. Dette gjelder alle, også de som av ulike årsaker velger å heise båten for vinteropplag i havna utenom fellesheisingen. Dette av planleggingsmessige hensyn, slik at vi sikrer at flest mulig kan få plass til båten sin i vinteropplag i havna.

Her er oversikt over de dager vi er til stede for å koordinere plassering av båter.

Tir 15/9 kl. 18:00- 20:00

Lør 19/9 kl. 10:00-14:00

Tir 22/9 kl. 18:00-20:00

Tir 29/9 kl. 18:00-20:00

Tir 06/10 kl. 18:00-20:00

Lør 10/10 kl. 10:00-14:00.

Dato for fellesheising ser ut til å bli, med forbehold, lørdag 3. oktober.

Havnesjefen