OBS NY DATO! Fellesheising Våren 2020

Etter oppdaterte prognoser fra GLB blir det heising lørdag 30.05.20

Vi må ta forbehold om at det er nok vann til heising, alternativt så kan det bli heising helgen etter.

Årets heising vil bli med restriksjoner i hht. smittevernstiltakene.  Båteier kan kun stille 2 personer ved heising.  Styret bistår heisingen.

Kostnaden for heising gjøres opp med kasserer heisedagen og vi ber om at det benyttes Vipps.

Minner om at firmaet Byservice A/S kan ta i mot hengere for sommer-opplag.  Se eget oppslag.

Etter 06.06.2020 skal alt av opplagsutstyr og hengere være fjernet fra havneområdet, henviser til Havnereglementet § 11 og muligheten for utskrivelse av gebyr.

Havnesjefen