Heising/vinterlagring høst 2021

Felles heisedag blir 09.10.2021.

Grunnet begrenset kapasitet er styret derfor avhengig av å planlegge plassering av båter nøye. Alle som ænsker å plassere båten på foreningens området i vinter må derfor skrive seg på liste som henger på oppslagstavlen. Samme gjelder de som ønsker heising. Frist for påmelding heising og vinterlagring er 22.09.21.
NB! Det vil ikke være paller tilgjengelig for lån i havna.

For de som ikke benytter felles heising vil det være organiserte dager hvor havnesjefen/styret er tilstede for å koordinere plassering. Det vil på disse dager være sjåfør på traktoren for de som ønsker å benytte seg av dette.
Båter/båthengere skal merkes med navn og telefonnummer.

NB! Det vil IKKE være mulig å plassere båter for vinteropplag på andre datoer.
Datoene er listet under og havnesjef/styret vil være tilstedet mellom kl. 18:00 og 20:00
Tirsd. 28.09.21, Tirsdag 05.10.21
Lørdag 09.10.21
Tirsdag 12.10.21

Av sikkerhets-og vedlikeholdsmessige årsaker hennstilles det om at alt tauverk fjernes fra bryggeplassen innen 18.11.21.
Skal strøm benyttes under vinterlagring er dette kun 250W pr. kontakt. Dette da anlegget ikke har kapasitet til mer.

Vi henstiller til at våre medlemmer ikke benytter parkeringsplassen ved Vikenstranda til Vinter eller sommerlagring av henger og båter.

Havnesjefen