Jubileumshelg utsettes

På grunn av den pågående situasjonen rundt Covid-19, og all den sikkerheten dette bringer med seg, har et enstemmig styre bestemt at den planlagte jubileumsfeiringen 13-15 august 2021 dessverre må utgå.

Vi ser ikke at det vil være forsvarlig å fortsette planleggingen, da
dette vil medføre at vi i så fall pådrar oss kostnader for et arrangement vi ikke vet om vi kan gjennomføre.

Men vi avlyser ikke, vi utsetter! Sett av tid allerede nå!
Helgen 12-14 august 2022. Da feirer vi at vi er 60 år, selv om vi er 61.

For styret i Vikodden Båteierforening

Gunnar Eriksen
Styreleder