Kontakt oss

Vikodden Båteierforening
Epost: post@vikodden.com

Havnesjef tlf. 913 84 586
Kasserer tlf. 958 38 374
Dugnadssjef tlf. 413 38 171
Vaktsjef tlf. 902 05 424

Postadresse: Postboks 749, 2805 Gjøvik
Besøksadresse: Rensevegen 4, 2816 Gjøvik

Betjent kontordag på tirsdager i sesongen
(01.05.-01.10) kl. 18-21