Medlemsinformasjon i forbindelse med årsmøtet 2021

På grunn av smittesituasjonen knyttet til Covid- 19 har styret vært nødt til å vurdere hvorvidt vi kan avholde årsmøte på vanlig måte med fysisk oppmøte.

Vi har søkt råd der dette har vært naturlig, og alle tilbakemeldinger var klare: Under de rådende omstendigheter er det i skrivende stund ikke tilrådelig, lovlig eller praktisk mulig med en slik samling. Selv om vi vet at det historisk bare kommer 20-40 medlemmer på våre årsmøter, må vi ta høyde for at det kommer flere og vi har jo nesten 400 medlemmer. Mange av disse er i risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom.

Styret har derfor i samråd med valgkomiteen og revisorer besluttet at årsmøtet ikke kan avholdes på vanlig måte i 2021 med fysisk oppmøte. Årsmøtet blir derfor denne gang avholdt på papir med avstemming på stemmeseddel som vil ligge bakerst i heftet som vil bli sendt ut.

På grunn av at årsmøtet nå må avholdes på denne måten vil det ikke være anledning til å behandle innkomne saker. Det vil derfor heller ikke være mulig å behandle forslag som innebærer endring av vedtekter eller havnereglement. Dette fordi det ikke vil være praktisk mulig med gode diskusjoner. Denne måten å avholde årsmøtet på er tilsvarende den de fleste borettslag avholdt sine generalforsamlinger på i 2020. Årsmøtepapirer med stemmeseddel samt frist for innlevering av stemmeseddel vil bli sendt ut til alle medlemmer i posten.

Mvh Styret.