Merking av båt i vinterlagring.

Styret minner om at båter i opplag skal merkes synlig med eiers navn og
telefonnummer.
Ref havnereglementet §2

Det er mange som ennå ikke har gjort dette. Vi minner derfor at gebyr
for manglende merking er av årsmøtet satt til kr. 500.-